Çalışmalarım

Yayınlar:

 1-Başlık: Akut İmmobilizasyon Stresinin Emosyonel Ve Uzaysal Hafıza Üzerine Etkileri, Y.L. Tezi

Yazar:  Özgür Duran Yurtsever, 2008.

Özet: 

Çok sayıda deneysel ve kilinik data göstermiştir ki stres, kognisyonu değiştirebilir. Kognitif yapının temel öğelerinden biri de hafızadır. Amigdala ve hipokampal kompleks iki medyal temporal lob yapısıdır ve bunlar her biri kendine has özellikleri olan iki bağımsız hafıza sistemiyle bağlantılıdır. Hipokampusun hafızanın açık ve gizli tiplerinin oluşumunda merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir. Amigdalanın, emosyonel bellek formasyonu rolü ile ilgili iki ayrı görüş mevcuttur. Bir görüşe göre, amigdala, hipokampus gibi diğer beyin bölgelerinde gerçekleşen hafıza ilişkili prosesleri modüle eder. Diğer görüşe göre ise amigdala emosyonel belleğin bir yönünün gerçekleştiği bir alandır. Bu çalışmada akut immobilizasyon stresinin emosyonel ve uzaysal hafıza üzerindeki etkilerini iki farklı deneysel öğrenme modeli ile araştırdık.

Konu Başlığı: Stres

2. Başlık: Memory for object locations: Priority effect and sex differences in associative spatial learning

Yazarlar: Sevtap Cinan, Deniz Atalay, Simge Şişman, Gökçe Başbuğ, Sevinç Dervent-Özbek, Dalga D. Teoman, Ayça Karagöz, A. Yezdan Karadeniz, Sinem Beykurt, Hediye Süleyman, H. Özge Memiş, Özgür D. Yurtsever

Abstract

This paper reports two experiments conducted to examine priority effects and sex differences in object location memory. A new task of paired position-learning was designed, based on the A–B A–C paradigm, which was used in paired word learning. There were three different paired position-learning conditions: (1) positions of several different objects (B-objects and C-objects) around referent objects (A-objects) were learned in the A–B A–C position-learning condition, (2) positions of several different objects with no referent objects were learned in the 0–B 0–C position-learning condition, and (3) positions of identical objects (stars) with no referent objects were learned in the 0-star 0-star position-only condition. The results revealed a significant priority effect on performance in the A–B A–C and the 0–B 0–C position-learning conditions but not in the 0-star 0-star position-only condition. Contradictory results were obtained with respect to the sex variable: a female superiority effect on paired position learning was significant in Experiment 1, but this effect was not replicated in Experiment 2. In addition, an articulatory suppression task used in Experiment 2 had a significant effect on recall of different object positions but no effect on recall of identical object positions. This suggested that verbal encoding was not necessary for learning of positions of identical objects.

Keywords: Priority effect; Interference; Sex difference; Paired associate learning; Object location memory

Makale linki: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023969007000124

Çeviri:

Eleştirel Psikoloji, Ağır Kitaplar Dizisi, Isaac Prilleltensky, Stephanie Austin, Dennis Fox; 2012. Kişilik Teorileri Bölümü Çevirisi

Verdiğim Eğitimler:

21/05/2011 Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Mesleki Eğitim Günleri , İzmir

Eğitimin İsmi: “İstismara Maruz Kalan Çocuklarla Çalışma”

Eğitim Konusu: Şiddet, Cinsel Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar, Cinsel İstismar, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü(ÇTCS), Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismar, Psikolojik Uygulamalar-Hukuksal Uygulamalar-Sosyal Hizmet Uygulamaları, Çocuklara Tacize Karşı Korunmayı Öğretme Yolları hakında eğitim.

21-23 Haziran 2010 Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) Psikolojik Danışmanlar/ Rehber Öğretmenler için Cinsel Sağlık Eğitimi Çalıştayı, İstanbul

Eğitimin İsmi: “Cinsel İstismar ve Çocuğun Korunması”

Eğitimin Konusu: İstismarı tanıma, Cinsel istismarı ayırt etme, dikkat edilmesi gerekenler, yasal çerçeve, eğitimcilerin çocuğun güvenliğinin sağlanması için yapabilecekleri ve alınabilecek önlemler hakkında workshop.